Foto's

De vzw "Students for Energy in Africa" ontstond in de schoot van de faculteit industriële ingenieurswetenschappen van de Hasseltse universiteit. Zij stimuleert masterstudenten om hun eindverhandeling te schrijven over een duurzaam energieproject in een Afrikaanse dorpsgemeenschap, met de bedoeling om dit project het volgende jaar ter plekke te realiseren. Op 24 november 2014 organiseerde de UMB de feestelijke lancering met toespraken, uiteenzettingen, een workshop en een Afrikaanse markt met muziek, hapjes en receptie. Op de foto: een deel van de Afrikaanse markt.

 

Plastiek is een bron van hardnekkig slingervuil op het land. Maar in de zeeën vormt het een ware catastrofe. Daarom organiseerde de UMB op 20 februari 2014 een panelgesprek over plastiekvervuiling, met Ludwig Vandenhove (gedeputeerde milieu), Kris Somers (Limburg.net), Jan Yperman (Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt), Jef Langenaeken (carnavalsverenigingen Limburg) en Toon Eerdekens (milieuactivist en afvalkunstenaar). Op de foto Toon Eerdekens met een van zijn creaties.

 

Ignace Schops verwierf bekendheid als directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en als vader van het Nationaal Park Hoge Kempen. In mei 2013 werd hij door Al Gore aangesteld als klimaatambassadeur. Eerder ontving hij de Goldman Environmental Prize ("Groene Nobelprijs"). De UMB betrekt hem bij de werking, en nodigde hem twee keer uit voor een voordracht over het klimaat (27 november 2013 en 18 januari 2016).

 

Bleri Lleshi werd op het Albanese platteland geboren, kwam als minderjarige asielzoeker in Limburg aan, verbleef twee jaar bij een gezin in Meeuwen en liep school op het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk. Daarna ging hij voortstuderen aan de VUB, waar hij momenteel doctoreert in de politieke filosofie. Hij koppelt studiewerk aan maatschappelijk activisme, en werd een bekend jongerenwerker. Velen kennen hem als columnist. De UMB vindt in hem een geestesgenoot, en liet hem twee keer aan het woord (4 februari 2015 en 17 maart 2016).

Riccardo Petrella, oprichter van de Groep van Lissabon, heeft mee het ontstaan van de UMB geïnspireerd. Hier spreekt hij in de Oude Gevangenis op uitnodiging van de UMB.