Contact

De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang is gehuisvest bij: 
     Vormingplus Limburg,
     Cellebroedersstraat 13-15,
     3500 Hasselt.


Sinds 1 maart 2017 is Felix Bergers er deeltijds tewerkgesteld als coördinator.
Hij is onregelmatig aanwezig, maar probeert elke
maandag- en woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur onthaalpermanentie te houden.
Je bent ook altijd welkom op afspraak.

Je kan ons bereiken via 

     011/560 113 (secretariaat)
     O89/35 64 20 (thuis)

zie ook www.facebook.com/universiteitvoorhetmaatschappelijkbelang


vereniging zonder winstoogmerk 
ondernemingsnummer 0666.646.059 
rpr Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt