Structuur

In 2016 nam de toenmalige stuurgroep het initiatief tot de oprichting van een vzw. Op 6 december van dat jaar verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad. Hierboven de foto van de stichtende leden:

achteraan v.l.n.r.: Jan Reyskens, Jacques Van Ham, Johny Wijnants (voorzitter), Arseen De Kesel

vooraan v.l.n.r.: Lizette Stiers, Felix Bergers (coördinator), Vik Van Nuffel

 

Begin 2017 nam Felix ontslag uit de Raad van Bestuur en werd hij deeltijds tewerkgesteld als coördinator.

De inhoudelijke werking van de organisatie krijgt vorm en inhoud vanuit de stuurgroep, die op 15 oktober 2017 vijftien leden telde.

Enkele keren per jaar komt een ruimere overlegraad samen om nieuwe ideeën op te doen in dialoog met mensen uit het werkveld.